Sorrento 6 ДО

Предназначена для организации пространства небольших квартир-студий, а также для любых помещений, где необходимо большое количество света.

Категория:

ilovepdf_com-36

экоөнүм

ilovepdf_com-32

нымга туруктуулук

ilovepdf_com-34

ультракызгылт нурларга туруктуулук

ilovepdf_com-30

сүрүлүүлөргө туруктуулук


Сыпаттама

Базалык топтом

  1. Телескоптук куту 35x75x2100/2400 мм.
  2. Телескоптук түркүк 10x80x2200/2400 мм.
  3. Телескоптук добор: 10x90x2070/2400 мм; 10x130x2070/2400 мм; 10x170x2070/2400 мм.

Болотнайлардын стандарттуу өлчөмү: 600/700/800×2000 мм.

Стандарт эмес:болотнайдын стандарттуу эмес өлчөмүнүн кадамы 50 мм, бийиктиги 2300 мм ден ашпайт, эни 1000 мм ден ашпайт.

Эшик болотнайынын жоондугу – 38 мм.