VITORY ТУУРАЛУУ ФАКТЫЛАР

VITORY компаниясы 2011-жылы негизделген. Биздин ишмердүүлүктүн негизги багыты болуп
ички эшик блокторун – эшик болотнойларын жана себилдегичтерин өндүрүү саналат.

Ар кандай типтеги интерьер эшиктерин өндүрүү

VITORY бул – бардык типтеги эшиктерди жана декор элементтерин өндүрүүдө адис.

Эртеңки күндүн ички эшиктерин жаратабыз

VITORY бул – эртеңки күндүн эшиктерин жараткан чыгармачыл дизайнерлердин командасы.

Жеке менчик күчтүү өндүрүш

VITORY бул – таза жана табигый токойлордун арасында жайгашкан күчтүү өндүрүш.

Ички эшиктердин рыногунда 7 жылдан ашуун убакыт

VITORY бул – ички эшиктердин рыногундагы күчтүү жана активдүү оюнчу.

Маркетингдин эң заманбап аспаптары

VITORY бул – маркетингдин эң заманбап аспаптарына ээ компания.

Өнүмдөрүбүздүн сапаты үчүн жооп беребиз

VITORY бул – өнүмдөрүнүн сапаты үчүн жооп берген жогорку технологиялуу компания.

Өндүрүштүк база

Экологиялык таза материал

Дарак - интерьердин деталдарын даярдоо колдонулуучу салттуу материал. Бул өндүрүшүбүздүн экологиялык таза негизи болуп саналат.

Жогорку технологиялык жабдуу

Биздин карамагыбызда устундарды аралоодон баштап чогултуу, боек берүү жана даяр өнүмдөрдү таңгактоо менен аяктаган, эшиктерди өндүрүүнүн толук мерчимин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген жогорку технологиялык жабдуулар бар.

Квалификациялуу кадрлар

Кадрдык курам

Өзүбүздүн ишибизде негизги басымды жогорку сапаттуу өнүмдү гана даярдоого жасайбыз. Өндүрүштүк базабызды жана кадрдык курамды туруктуу жакшыртып турабыз.

Алардын жөндөмдүү колдору эшиктерди чыныгы искусство чыгармаларына айлантат!

Видео Vitory doors

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Свидетельство на товарный знак Vitory doors.

Свидетельство на товарный знак